<
02-269 Warszawa ul.Skibicka 26
tel: +48 730 577 688
(polski, русский, English)
skype: club.hostel.warszawa
e-mail:clubhostel@wp.pl
tel kont: + 48 730 57 76 88
e-mail: clubhostel@wp.pl

Regulamin Club Hostel

Zakwaterowanie w Club Hostel następuje w momencie uregulowania całkowitej należności za pobyt, czyli najpóźniej w momencie zameldowania w recepcji. Jest to równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu, który oprócz strony internetowej znajduje się w recepcji i w każdej chwili można się z nim zapoznać.

 • Recepcja czynna jest 24 godziny na dobę.
 • Pokoje lub łóżka w hostelu wynajmowane są na doby.
 • Doba w Club Hostel rozpoczyna się od godziny 13:00 (check in) i trwa do godziny 11:00 (check out).
 • Przy zameldowaniu się w hostelu (oprócz uiszczenia należności) należy przedstawić do wglądu dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 • Doba hotelowa kończy się o godzinie 11:00 i do tego czasu pokój powinien być zwolniony, a klucz zwrócony do recepcji.
 • Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 11:00 zostaną zobowiązani do opłacenia kolejnej doby.
 • W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11:00, a pokój ten lub łóżko są zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 • Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji prosimy zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu łóżka lub pokoju.
 • W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 • Kierownictwo i personel hostelu dokłada wszelkich starań, aby usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę gości, by mieli na uwadze, iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich, rekompensując to o wiele niższą ceną. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam odpowiednią reakcję.
 • Pobieramy kaucję zwrotną od każdej grupy przekraczającej 8 osób w wysokości 200 zł.
 • W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane oraz ich goście, którzy zostawili dokumenty tożsamości w recepcji.
 • Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w hostelu. Gość hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać w pokojach gości oraz części wspólnej w godzinach od 7:00 do 22:00. W przypadku pozostania po godzinie 22:00, należy zapłacić za nocleg.
 • Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelu.
 • W cenę wynajmu wliczone jest:
  • łóżko,
  • dostęp do w pełni wyposażonych łazienek,
  • środki czystości (płyn do naczyń, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe)
  • kawa i herbata (przez całą dobę),
  • dostęp do kuchni, jadalni i salonu (również przez całą dobę),
  • pościel i poszewki (na gości czekają łóżka już nakryte),
  • dostęp do komputera z Internetem w salonie oraz Internet wi-fi we wszystkich pokojach,
  • szafka zamykana na rzeczy osobiste w pokojach wieloosobowych,
  • możliwość bezpłatnego wypożyczenia suszarki do włosów, żelazka oraz deski do prasowania,
 • Oprócz usług zawartych w poprzednim punkcie, hostel zapewnia również:
  • swobodny wypoczynek, bezpieczeństwo pobytu, w tym zapewnienie tajemnicy informacji o gościu,
  • wykonywanie niezbędnych napraw przedmiotów i urządzeń będących do dyspozycji gościa (najczęściej) podczas jego nieobecności tak, aby nie zakłócać jego spokoju (o ile wyrazi taką zgodę lub życzenie),
  • inny pokój (w miarę posiadanych możliwości), gdy ewentualne występujące w pokoju usterki nie będą kwalifikowały się do natychmiastowego usunięcia.
 • Na życzenie klienta hostel nieodpłatnie świadczy również następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z całego kraju związanych z turystyką, wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w sejfie oraz bagaży gości zarówno w trakcie pobytu, jak i przed zameldowaniem (w oczekiwaniu na wolny pokój) lub po wymeldowaniu (w oczekiwaniu, np. na pociąg lub samolot)
 • Kluczyk do prywatnych szafek w pokojach wieloosobowych dostępny jest w recepcji. Za zgubieniue kluczyka opłata wynosi 30zł. Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane po trzeciej dobie hotelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po pięciu dniach.
 • Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy i każdy gość opuszczający pokój prywatny powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, zgasić światło, a klucz pozostawić w recepcji. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 10 złotych.
 • Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. część wspólną: kuchnię, jadalnię, salon, łazienki. W związku z tym prosimy o zachowanie w tych miejscach szczególnej troski o porządek i czystość.
 • Bez zgody recepcji nie wolno przenosić żadnego wyposażenia hostelu.
 • Ze względu na stosunkowo wysokie koszty eksploatacji całej kamienicy uprzejmie prosimy o rozsądne korzystanie z wody i nieblokowanie wspólnych łazienek tak, aby wszyscy goście mogli z nich w równym stopniu skorzystać.
 • Hostel może odmówić przyjęcia danego gościa lub też wykwaterować go w trakcie trwającego pobytu w momencie kiedy jego zachowanie narusza regulamin hostelu lub w inny sposób nie spełnia reguł współżycia społecznego. Należność za pobyt w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.
 • Hostel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub mieniu danego gościa, dopuścił się niestosownego zachowania wobec którejkolwiek z osób przebywających na terenie hostelu, zakłócając tym samym normalne funkcjonowanie i zasady współżycia społecznego.
 • Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia drzwi wejściowych do hostelu w godzinach od 23:00 do 6:00, gdy zauważy przez kamerę, że wracający z miasta gość hostelu jest agresywny, ekstremalnie nietrzeźwy, bądź w towarzystwie osób sprawiających takie wrażenie.
 • Uregulowania dotyczące rezerwacji zawierają poniższe podpunkty:
  • rezerwację noclegów w hostelu można dokonać poprzez:
   • pocztę elektroniczną,
   • kontakt telefoniczny,
   • rezerwację on-line na stronie lub innych portalach rezerwacyjnych
  • rezerwacja dokonana przy użyciu karty kredytowej z portali rezerwacyjnych jest rezerwacją potwierdzoną,
  • rezerwację uważa się za gwarantowaną po dokonaniu przez klienta wpłaty zaliczki w ramach całej usługi,
  • przy rezerwacji telefonicznej lub mailowej zaliczkę należy wpłacić maksymalnie do 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia możliwości rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie uznaje się za automatyczną anulację rezerwacji,
  • należności można opłacić przelewem na poniższe rachunek: 09 1160 2202 0000 0002 6926 0614 (rachunek w PLN)
  • wpłata zaliczki lub całej kwoty oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie,
  • potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić już w momencie dokonywania rezerwacji.
 • Anulowanie rezerwacji regulują następujące podpunkty:
  • jeżeli anulowanie nastąpi w czasie krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem się zarezerwowanej doby hotelowej (godz. 15:00), wówczas wpłacona kwota nie podlega zwrotowi,
  • w przypadku rezerwacji zbiorowych i/lub trwających dłużej niż jedną dobę klienci zobowiązani są wpłacić w formie zaliczki 30% całej sumy. Resztę należy uregulować najpóźniej w dniu zameldowania się w recepcji,
  • w momencie dokonania anulacji na minimum 48 godzin przed rozpoczęciem się doby hotelowej w dniu, na który przewiduje się przyjazd gościa, hostel nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, a jedynie zatrzymuje pobraną zaliczkę,
  • w przypadku anulowania usługi w czasie krótszym niż 48 godzin od rozpoczęcia się doby hotelowej w dniu przewidywanego przyjazdu, hostel ma prawo pobrać opłatę za pierwszą dobę hotelową,
  • przy płaceniu kartą kredytową – podanie numeru i daty ważności karty kredytowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pobranie równowartości należności za pierwszą z rezerwowanych nocy w przypadku niepojawiania się gościa bądź zbyt późnego skasowania rezerwacji (zgodnie z poprzednimi podpunktami),
  • jeżeli recepcja nie zostanie w jakikolwiek sposób poinformowana o anulowaniu rezerwacji za takową uzna niezameldowanie się gościa w recepcji do godziny 6:00 rano dnia następnego (czyli kiedy gość nie pojawi się w hostelu na drugi dzień od planowanego dnia przyjazdu, który był zawarty w rezerwacji),
  • w sytuacji skrócenia rozpoczętego już w hostelu pobytu wskutek własnej decyzji, gość nie ma podstawy domagania się zwrotu pozostałej kwoty.
 • Cisza nocna na terenie całego hostelu obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00. W godzinach ciszy nocnej, osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek tak się zachowywać, aby nie zakłócać spokoju innych gości oraz mieszkańców sąsiednich kamienic.
 • W budynku hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie tytoniu oraz używanie otwartego ognia wewnątrz budynku może spowodować włączenie się alarmu przeciwpożarowego co skutkuje obciążeniem kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.
 • Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze i kosztowności pozostawione w pokoju.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Przedmioty osobiste, które zostały pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane na wskazany adres. Koszty przesyłki ponosi adresat. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zostaną one przekazane osobom potrzebującym lub wyrzucone.
 • Wejście główne do budynku jest całodobowo monitorowane.
 • Goście hostelu zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy się zapoznać z instrukcją przeciwpożarową, która znajduje się w recepcji.
 • Właściciele hostelu nie odpowiadają za awarie niezależne od nich.
 • Za łamanie regulaminu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 100 złotych. Życzymy Państwu miłego pobytu w naszym hostelu oraz zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług.

Club Hostel Kontakt

ul. Skibicka 26
02-269 Warszawa
nip: 521 - 275 - 82 - 24

tel. kont: + 48 730 57 76 88
e-mail: clubhostel@wp.pl